Form of Fable

Arkitekt med helhetslösningar för villor, fritidshus, flerbostadshus och tillbyggnader

FORM OF FABLE

Det är i de första processerna drömmarna om en bostad börjar ta sin form och funktioner, material och lösningar börjar hitta sin plats. Det är här man enklast kan påverka hur väl man uppnår drömmen.

God arkitektur fångar in platsens kvalitéer, väver ihop beställarens behov och önskemål med samhällets krav i funktionella planer. Den skapar mervärde genom sin utformning och yteffektivitet.

Under projekteringen kan man också enklast påverka produktionskostnaden genom medvetna val av teknik, konstruktion, lösningar och material. Det finns många fördelar och möjligheter med att ta fram ett ordentligt underlag innan man ger sig in i byggskedet. 

TJÄNSTER

Företagets huvudfokus ligger på villor, fritidshus, flerbostadshus och tillbyggnader. Vi arbetar även med uppdrag inom inredning, formgivning och illustration.

Vi brukar vara med från tidig skiss till färdig bygghandling och komplett förfrågningsunderlag men kan även hjälpa till med skissförslag och bygglovshandlingar.

Vi har samarbeten med tekniska projektörer, ljusdesigner och landskapsarkitekter som vi ofta själva samråder i tidigt skede för att förbereda och effektivisera projekten men också kan koppla våra kunder eller byggentreprenader med för tekniska handlingar. Vi kan även följa våra byggen under byggskedet genom platsbesök och kommunikation med aktuell byggentreprenad.

KONTAKT

Har ni ett projekt ni drömmer om att förverkliga? Hör av er så hittar vi bästa sätt att hjälpa er vidare.

 

 

FORM OF FABLE AB

ORG. NR: 559082-0964

TELEFON: 0731-81 89 89

E-POST: info@formoffable.se

Fotografer:
Markus Linderoth, dancing cameras
Andy Liffner